سامانه ارتباط با ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم
کاربران می توانند جهت ارتباط با ریاست دانشگاه از طریق این لینک اقدام نمایند.
پس از ثبت مورد مطرح شده جهت دریافت جواب ریاست دانشگاه، سیستم یک عدد را به عنوان کد رهگیری به شما اعلام می کند.
جهت پیگیری بر روی این لینک کلیک کنید و پس از وارد کردن کد رهگیری وضعیت مورد مطرح شده خود را مشاهده نمایید.