سامانه پیگیری شکایات

 

در راستای ارتقای سطح بخش درمان و تکریم ارباب رجوع ، سامانه تلفنی پیگیری شکایات راه اندازی شده است. که فرد از طریق پیامک یا تماس گرفتن با این سامانه ضمن ارائه شکایت یا انتقاد یک کد تحت عنوان کد رهگیری دریافت خواهد کرد و بعد از دریافت پیغام کارشناسان بررسی های لازم را انجام داده و پاسخ را در سامانه قرار می دهند. حال فرد از طریق تماس با سامانه و با داشتن کد رهگیری می تواند پاسخ خود را بشنود.

 
 

با تماس شما کلیه اطلاعات تماس در سامانه شکایات ثبت و ضبط شده و اقدامات لازم انجام خواهد شد.